Samenladingsverboden en scheidingsvoorschriften

Samenladingsverboden

Samenladingsverboden hebben betrekking op het vervoeren van gevaarlijke stoffen met andere gevaarlijke stoffen. Hier geldt in de basis maar één regel voor en dat is:

Klasse 1 : Reist alleen!

Explosieven van de klasse 1.4S mogen echter wel met andere gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Dit zijn lichtere explosieven, zoals bepaald vuurwerk of munitie. Daarnaast mogen organische peroxides van de klasse 5.2, die als bijkomend gevaar klasse 1 hebben, worden samengeladen bij organische peroxiden die geen bijkomend gevaar van de klasse 1 hebben.

Scheidingsvoorschriften

Sommige gevaarlijke stoffen moeten gescheiden worden gehouden van levensmiddelen, genotsmiddelen en/of voer voor dieren. Dit betreft logischerwijs stoffen met etiket 6.1 (giftige stoffen), 6.2 (infectueuze stoffen) en sommige stoffen met etiket 9, zoals asbest, genetisch gemodificeerde organismen en enkele stoffen die schadelijk zijn bij inslikken en huidcontact.

Het scheiden kan op 4 verschillende manieren:

  • Een volwandige scheidingswand, die even hoog moet zijn als de colli;
  • Door colli die niet zijn voorzien van etiketten volgens model nr. 6.1, 6.2 of 9;
  • Door een afstand van ten minste 0,8 meter;
  • Als de gevaarlijke stof voorzien is van een aanvullende verpakking of volledig afgedekt is.

In de meeste branches zal het gelijktijdig vervoeren van deze gevaarlijke stoffen met levensmiddelen, genotsmiddelen en/of voer voor dieren niet voorkomen. Toch zijn er enkele voorbeelden te bedenken, zoals een groothandel in landbouw artikelen of de logistieke afdeling van een ziekenhuis.

Scroll naar boven