ADR bewustwordingstraining – verpakkingen

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 85,00

Samenvatting cursus

Deze bewustwordingstraining richt zich op personeel dat te maken heeft met het afzenden, verpakken, beladen, lossen, ontvangen en het vervoeren van gevaarlijke stoffen in verpakkingen over de weg (het ADR).

Deze training is met name geschikt voor medewerkers die te maken hebben met het afzenden, verpakken, beladen, lossen of ontvangen van gevaarlijke stoffen voor vervoer over de weg (het ADR). Dit omvat medewerkers die zelf fysiek de handelingen verrichten, maar ook medewerkers die bijvoorbeeld enkel de documentatie opstellen.

Daarnaast is deze training ook erg geschikt voor chauffeurs die onder de vrijstellingen van LQ of de 1000 punten rijden. Zij hoeven namelijk geen ADR-chauffeursopleiding te volgen, maar dienen wel een bewustwordingstraining te hebben gevolgd.

De leermethoden van deze e-learning richten zich op de volgende pijlers:

De behandelde stof is opgebouwd op basis van het meerdere jaren fysiek training geven;
In de trainingen zijn zoveel mogelijk afbeeldingen van praktijksituaties verwerkt;
Diverse onderwerpen zijn uitgelegd in filmpjes bij bedrijven op locatie; en
Per hoofdstuk volgen enkele vragen, om te checken of de stof is blijven hangen.
Te volgen op eigen locatie;
De training is op elk moment en in delen te volgen; en
Interessant alternatief op klassikale e-learning, bijvoorbeeld als slechts één of enkele medewerkers een bewustwordingstraining dienen te volgen.

Personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg moeten op basis van hoofdstuk 1.3 van het ADR zijn opgeleid volgens zijn of haar verantwoordelijkheden en taken. Deze training draagt bij aan bewustmaking van de gevaren van gevaarlijke stoffen, behandelt de eisen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen en geeft uitleg over enkele voorschriften aangaande veiligheid.

Na het doorlopen van de training en het maken van de toets met een score van meer dan 70% ontvangt de deelnemer een bewustwordingscertificaat, waarmee bewustzijn volgens hoofdstuk 1.3 van het ADR kan worden aangetoond. De training en toets kan binnen de 3 maanden onbeperkt worden gevolgd.

In hoofdstuk 1.3 van het ADR wordt aangegeven “Het personeel moet zijn opgeleid in de bepalingen van de regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen, die direct aansluit op hun taken en verantwoordelijkheden.” Dat maakt het dat elke algemene training (e-learning of fysiek) die niet op maat gemaakt is voor het bedrijf hier niet volledig invulling aan geeft, waaronder ook trainingen van enkele grote aanbieders. Deze e-learning is opgebouwd om de meest voorkomende eisen te behandelen, maar in sommige gevallen zal ook deze training niet volledig de specifieke eisen van een bedrijf behandelen. In dat geval kan de training bijvoorbeeld aangevuld worden met een korte instructie omtrent de bijzondere eisen die gelden voor het betreffende bedrijf.

Training Inhoud

Uitklappen
Scroll naar boven