Privacybeleid

Met het privacy beleid leg ik uit welke gegevens ik van je nodig heb en waarom. Daarnaast geef ik aan op welke wijze ik deze gegevens bescherm.

Wie/wat is DG-Awareness

DG-Awareness, handelsnaam van Van Rossum Safety Consultancy, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72982004 en vestigingsnummer 000041058240.

Stan van Rossum
Bosberg 14
3894 EB Zeewolde
[email protected]
+316-40845590

DG-Awareness richt zich op het geven van e-learning trainingen aan medewerkers die in hun werk te maken hebben met het vervoer, de opslag of het werken met gevaarlijke stoffen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

DG-Awareness verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer; en
 • Overige persoonsgegevens die je actief of op ons verzoek aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van contact- of aanmeldformulieren, in correspondentie of telefonisch.

Waarom ik deze persoonsgegevens verwerk

De persoonsgegevens die je verstrekt, gebruik ik omdat ik, leuke, e-learning trainingen wil geven en dit in de toekomst wil blijven doen. Concreet heeft het verwerken van deze gegevens de volgende doeleinden:

 • om met je in contact te kunnen treden;
 • om je te kunnen voorzien van informatie met betrekking tot de training(en);
 • om een account te kunnen aanmaken op mijn platform;
 • om certificaten na aanleiding van trainingen te kunnen opmaken; en
 • om een goede boekhouding bij te houden en facturen te kunnen sturen.

Voor de onderstaande doeleinden zal expliciet toestemming worden gevraagd voor het mogen bewaren van persoonsgegevens:

 • om de website en dienstverlening van DG-Awareness te verbeteren;
 • om je te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van DG-Awareness; en
 • om marktonderzoek te verrichten ten behoeve van DG-Awareness.

Minderjarigen

DG-Awareness heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers onder de 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie zo snel mogelijk.

Cookies

DG-Awareness gebruikt voornamelijk technische en functionele cookies. Ik gebruik ook analytische cookies die geen of een geringe inbreuk maken op uw privacy. Om de privacy van gebruikers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Bij gebruik van de website accepteer je het gebruik van cookies. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Let op, sommige functies van DG-Awareness werken mogelijk niet of minder goed.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van derde partijen voor:

 • De ICT- / de e-learning omgeving; en
 • De host van de website.

Ik zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Links naar andere websites

Op ww.dg-awareness.nl kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. DG-Awareness draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn

DG-Awareness bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor DG-Awareness jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt DG-Awareness jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; en
 • Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat ik gebruik maak van een SSL-certificaat.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. DG-Awareness zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

Mag ik je persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor geven aan deze verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is aan veranderingen onderhevig. Er kunnen wijzigingen komen in de aard van de gegevens die we verwerken, in het doel, of in de genomen beschermingsmaatregelen. Ik streef ernaar op de regels omtrent privacy aan te passen aan de meest actuele wettelijke bepalingen. Ik nodig je uit om de privacyverklaring regelmatig opnieuw ter kennis te nemen.

Vragen

Als je naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Datalek

Bij een datalek zal direct contact op worden genomen met de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen voor zover mogelijk de persoon of personen in kennis worden gesteld van wie er data is gelekt. Dan wel diegene die de informatie aan DG-Awareness heeft verstrekt.

Gratis nieuwsbrief

Ontvang 1 keer per kwartaal de DG-awareness nieuwsbrief met daarin tips en trucs, wijzigingen in de regelgeving en nieuwe trainingen! Met het inschrijven geef je akkoord voor het gebruiken van je e-mailadres volgens het privacybeleid.

Scroll naar boven