Wijzen van vervoer

Gevaarlijke stoffen worden op verschillende wijzen vervoerd. Zo kunnen we gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg, het spoor, de binnenvaart, door de lucht en over zee. Voor elk van deze manieren van vervoer zijn de eisen vastgelegd in verdragen. Zo kennen we het ADR voor vervoer over de weg, het RID voor vervoer over het spoor, het ADN voor vervoer over de binnenwateren, de ICAO-TI / het IATA voor vervoer door de lucht en de IMDG-Code voor vervoer over zee.

Scroll naar boven