Vervoerdocumenten

Het doel

In een vervoerdocument wordt globaal omschreven welke gevaarlijke stoffen er in welke hoeveelheden worden vervoerd. Dit is belangrijke informatie voor bijvoorbeeld hulpverleners en de verschillende partijen in de vervoersketen. Zo ziet een belader bijvoorbeeld of hij wel de juiste goederen belaadt.

De inhoud

In het vervoerdocument staat de volgende informatie:

  • De naam en het adres van de afzender en ontvanger;
  • Van elke gevaarlijke stof (de onderstaande volgorde moet worden aangehouden):
   • Het UN-nummer;
   • De vervoersnaam;
   • Het nummer van het etiket;
   • Eventueel de verpakkingsgroep; en
   • De tunnelcode.
  • Per gevaarlijke stof het aantal en de beschrijving van de verpakkingen; en
  • De totale hoeveelheid van elke gevaarlijke stof in volume of bruto massa, of in netto massa.

Een voorbeeld van de vermelding van de stofinformatie is hieronder gegeven:

Bijzonderheden

Verschillende bijzonderheden die op het vervoer van toepassing zijn moeten ook worden aangegeven op het vervoerdocument. Bijvoorbeeld:

   • De vermelding “Afval” bij het vervoer van afvalstoffen;
   • De vermelding “Milieugevaarlijk” bij stoffen die ook milieugevaarlijk zijn;
   • De vermelding “Vervoer volgens 1.1.4.2.1” als de verpakkingen, kenmerken en/of etiketten wel voldoen aan de eisen voor lucht- of zeevaart, maar niet aan de eisen van het ADR; en
   • De vermelding omtrent de 1000 punten tabel, bijvoorbeeld:

Vorm

De opmaak van het vervoerdocument is niet vastgelegd. De informatie wordt veelal opgenomen in andere officiële documenten, zoals in een CMR-vrachtbrief of een afvalbegeleidingsbrief. De informatie mag echter ook in een eigen document worden vermeldt, zoals een pakbon. Het vervoerdocument moet zijn opgesteld in de taal van het land van afzending én in het Engels, Frans of Duits. Als het vervoer uitsluitend binnen Nederland plaatsvindt mag het document ook enkel in het Nederlands zijn opgesteld. Dit geldt ook voor het vervoer tussen Nederland en België.

Scroll naar boven