Stoffen met een hoog gevaren potentieel

Naast ‘reguliere’ gevaarlijke stoffen, zijn er ook stoffen met een hoog gevaren potentieel. Dit betreft stoffen waarbij de mogelijkheid bestaat van misbruik voor terroristische doeleinden en de gevolgen daarvan, zoals het verlies van talrijke mensenlevens, massale vernielingen en grootschalige sociaal-economische ontwrichting. Voor vervoer in verpakkingen zijn dit, ongeacht de hoeveelheden, de volgende stoffen:

*voor radioactieve stoffen is er een aparte tabel.

Ook een klein potje met een giftige stof (klasse 6.1), wordt gezien als een stof met een hoog gevaren potentieel als deze in verpakkingsgroep I valt. Ga daarom ook bij kleine verpakkingen de exacte classificatie na als er een vermoeden is dat het een stof met een hoog gevaren potentieel kan zijn, zoals bij onderstaand potje.

Voor stoffen met een hoog gevaren potentieel dienen de afzenders, verpakkers, beladers, vervoerders, lossers en ontvangers een beveiligingsplan vast te stellen, in te voeren en na te leven. Hier moet het volgende in zijn opgenomen:

  • Registratie van de gevaarlijke stoffen met een hoog gevaren potentieel;
  • Organisatie en opleiding van het betrokken personeel i.r.t. beveiliging;
  • Procedures voor het doen van meldingen aangaande de beveiliging;
  • Beoordeling van de risico’s (ook voor de chauffeur onderweg);
  • Maatregelen genomen ter verkleining van de onderkende risico’s; en
  • Beveiliging van informatie over de gevaarlijke stoffen met een hoog gevaren potentieel.
Scroll naar boven