Rollen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

Vervoer vindt altijd plaats in een keten. Het is daarbij niet alleen de chauffeur (in dienst van de vervoerder) die taken met betrekking tot het ADR verricht. Zo voeren daarvoor de afzender, verpakker en belader taken uit en vervult daarna de losser en ontvanger een bepaalde rol. Een persoon of een bedrijf kan één, of meerdere rollen vervullen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo treedt een chauffeur in dienst van de vervoerder vaak ook op als belader en losser.

Aan elk van deze rollen zitten een aantal taken gekoppeld:

De afzender moet een zending aanbieden die aan het ADR voldoet, zo moet hij onder andere:

 • De gevaarlijke stoffen correct classificeren / indelen; en
 • Aan de vervoerder de vereiste gegevens verstrekken, zoals het vervoerdocument.

De verpakker zorgt ervoor dat:

 • De verpakking aan alle eisen voldoet; en
 • De juiste kenmerking en etiketten op de verpakking wordt aangebracht.

De belader zorgt dat:

 • De goederen worden gecontroleerd op schade en lekkage voorafgaand aan belading;
 • Samenladingsverboden en scheidingsvoorschriften worden nageleefd;
 • Kenmerking op het voertuig is aangebracht; en
 • Goederen goed worden gestuwd / vastgezet.

De vervoerder let op of:

 • Alle vereiste documentatie aanwezig is;
 • Het voertuig en de lading geen gebreken vertonen;
 • De juiste kenmerking is aangebracht; en
 • De benodigde uitrusting aan boord is.

De losser moet:

 • Controleren dat de juiste goederen worden gelost;
 • Controleren dat de verpakkingen en het voertuig niet dusdanig zijn beschadigd dat veilig lossen niet mogelijk is;
 • Alle gevaarlijke resten verwijderen die zich aan de buitenkant van het voertuig of de container hebben gehecht tijdens het losproces; en
 • Waarborgen dat de oranje borden worden verwijderd als het voertuig is gelost en waar nodig gereinigd.

De ontvanger / geadresseerde moet:

 • Het lossen van ADR goederen niet, zonder dringende reden, uitstellen; en
 • Na het lossen controleren of er aan de voorschriften is voldaan. Bijvoorbeeld of de verpakking ADR gekeurd was en de juiste etikettering had;
Scroll naar boven