Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen dienen maatregelen te zijn genomen om dit veilig te kunnen doen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is een van deze maatregelen.

Veel gebruikte PBM’s bij het werken met gevaarlijke stoffen zijn:

PBM’s zijn bedoeld als (laatste) barrière tussen de gevaarlijke stof en je lichaam. De te gebruiken PBM’s zijn volledig afhankelijk van de soort gevaarlijke stof en de werkzaamheden die ermee worden uitgevoerd. Bij een bijtende vloeistof is bescherming voor de ogen bijvoorbeeld van groot belang, terwijl bij een giftig gas de nadruk waarschijnlijk ligt op adembescherming. Welke PBM’s moeten worden gebruikt bepaald uiteindelijk de werkgever. Hierbij moet ook zijn nagedacht over calamiteiten, bijvoorbeeld het opruimen van een lekkage.

In de safety data sheet (SDS) of het veiligheidsinformatieblad (VIB) van een stof worden in rubriek 8 de PBM’s genoemd welke passen bij de stof. De SDS-en/VIB’s moeten binnen het bedrijf aanwezig zijn en van veel stoffen is middels de productnaam de SDS/VIB ook online te vinden.

Ga eens na welke PBM’s er binnen jouw organisatie worden gebruikt en of er misschien nog andere PBM’s nodig zijn!

Scroll naar boven