Oververpakkingen

De gevaarlijke stoffen zitten in geschikte en gekeurde verpakkingen welke zijn voorzien van de juiste etiketten en kenmerken. Vervolgens zet je de verpakkingen op een pallet, plaats je het in een ‘accubak’, in een omdoos of “een andere omhulling om één of meer colli te bevatten en een eenheid te vormen die tijdens het vervoer gemakkelijker kan worden behandeld en gestuwd”. Dit noemen we een oververpakking. Dit is eigenlijk een misleidende term, want een oververpakking is niet gekeurd als zijnde een verpakking. Het is soms alleen een laagje folie en een pallet.

Belangrijk bij een oververpakking is dat als niet alle aanwezige etiketten en UN-nummers op de verpakkingen aan de buitenzijde van de oververpakking zichtbaar zijn, deze kenmerken en etiketten op de oververpakking herhaald moeten worden + de tekst oververpakking. Hieronder worden voorbeelden gegeven van:

  • Een oververpakking waarbij de kenmerking en etikettering is herhaald en de tekst oververpakking is aangebracht;
  • Een oververpakking waarbij alle etiketten en kenmerken op de verpakkingen nog zichtbaar zijn. Hier is dan ook geen noodzaak tot het herhalen van de etiketten en kenmerken; en
  • Een oververpakking / accubak, waarbij enkel het gevaaretiket van de gevaarlijke stof is herhaald. Het ontbreekt hier nog aan het UN-nummer en de tekst oververpakking.

Aandachtspunten:

  • De op de verpakkingen aangebrachte etiketten en kenmerken dienen aan één buitenzijde van de oververpakking te worden herhaald, met uitzondering van eventuele richtinggevende pijlen welke aan twee overliggende zijden dienen te worden aangebracht;
  • De letters van het woord “OVERVERPAKKING” moeten ten minste 12 mm hoog zijn;
  • Elk afzonderlijk kenmerk of etiket hoeft slechts eenmaal te worden aangebracht;
  • Ook kenmerken in verband met gedeeltelijke vrijstellingen die later aan bod komen (zoals LQ, of kleine lithium batterijen) dienen op de oververpakking te worden herhaald;
  • Als verpakkingen met de geëtiketteerde en gekenmerkte zijde naar elkaar toe op één pallet worden gezet kan het voorkomen dat men de kenmerken en etiketten ook niet meer ziet. In dit geval dienen de kenmerken en etiketten ook te worden herhaald.
Scroll naar boven