Meldplicht ILT

Naast het informeren van hulpdiensten en eventuele andere partijen (zoals een omgevingsdienst, gemeente, Rijkswaterstaat) dient in sommige gevallen ook een melding te worden gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Op basis van artikel 47 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen moet een ongeval of voorval tijdens het vervoer en het daarmee samenhangende verpakken, laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen over de weg, waarbij gevaar voor de openbare veiligheid is of had kunnen ontstaan, namelijk zo snel mogelijk worden gemeld bij de ILT. Direct melden kan via telefoonnummer: 088 489 00 00 (24 uur bereikbaar). Het begrip openbare veiligheid lijkt alleen betrekking te hebben op, bijvoorbeeld, personen op straat. Het heeft echter ook betrekking op de eigen medewerkers.

De gedachte achter dit artikel is dat Inspecteurs van de ILT de mogelijkheid wordt geboden om de situatie van het ongeval of het voorval te beoordelen. Met andere woorden, om onderzoek naar de oorzaak te verrichten. Er mogen dan ook geen handelingen meer met de gevaarlijke stoffen worden verricht, totdat de ILT een onderzoek heeft uitgevoerd of heeft laten weten van die gelegenheid geen gebruik te willen maken. Wel mogen er handelingen worden verricht die nodig zijn om verdere gevaarzetting of schade te voorkomen. Dit kan, in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld het plaatsen van een lekkende verpakking op een lekbak zijn.

Scroll naar boven