Limited Quantities (LQ)

De (gedeeltelijke) vrijstelling van Limited Quantities(LQ) is een van de meer bekendere vrijstellingen. Kijk bijvoorbeeld is in je keukenkastje of in de bouwmarkt, de meeste stoffen die daar staan zijn als LQ naar de super- of bouwmarkt vervoerd!

In de stoffenlijst van het ADR (hoofdstuk 3.2, tabel A) staat per stof in kolom 7a wat de maximale hoeveelheden per binnenverpakking mogen zijn. Echter, als de fabrikant de binnenverpakkingen als LQ heeft aangeleverd, kan het logischerwijs ook weer als LQ worden doorgestuurd. Veelal kan een stof als 1, 2 of maximaal 5 liter of kilo onder de vrijstelling van LQ worden vervoerd. Als hier een 0 staat mag het niet als LQ worden behandeld.

Voordelen

Het heeft verschillende voordelen om goederen als LQ te verpakken, zo:

  • Is er geen verplichting tot het gebruik van UN-gekeurde verpakkingen;
  • Is er geen verplichting tot het gebruik van vervoerdocument, bij vervoer over de weg;
  • Hoeft de chauffeur geen ADR diploma te hebben (wel een bewustwordingstrainingstraining);
  • Is er geen verplichting tot ADR-uitrusting bij het vervoer (wordt later uitgelegd) en
  • Hoeven er geen UN-nummers en gevaaretiketten op de verpakking te worden aangebracht.

Aandachtspunten

Wel zijn er een aantal aandachtspunten bij het vervoer als LQ. Zo dient er bij het gebruik van de vrijstelling van LQ altijd een buitenverpakking (zoals een kartonnen doos) of tray te worden gebruikt. Een flesje of spuitbus mag dus niet los worden vervoerd! Een buitenverpakking mag niet meer wegen dan 30 kg en een tray niet meer dan 20 kg. Op het gebied van het verpakken moeten de binnenverpakking(en) op eenzelfde manier worden geplaatst in de buitenverpakking als wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van LQ. Daarnaast zijn voor goederen verpakt als LQ de volgende twee kenmerken op de buitenverpakking relevant: 

  • Een LQ kenmerk, aangebracht in ruitvorm op minimaal één zijde van de verpakking. De minimale afmetingen moeten 10 cm x 10 cm bedragen. Als de verpakking hiervoor te klein is, mogen de minimale buitenafmetingen worden verkleind;
  • Als de binnenverpakking(en) vloeistoffen bevat(ten), wordt de buitenverpakking voorzien van richtinggevende pijlen aan minimaal twee overliggende / tegenovergestelde zijden. 

Daarnaast dienen afzenders van LQ-goederen aan de vervoerder de totale bruto massa van de LQ goederen op aantoonbare wijze mede te delen, bijvoorbeeld in een opdrachtbevestiging of email.

Voertuig

Met betrekking tot het voertuig zijn er ook enkele vereisten. Als er minder dan 8 ton aan LQ-goederen in een transporteenheid worden vervoerd, dan hoeft er geen kenmerking op het voertuig te worden aangebracht. Worden er meer dan 8 ton aan LQ-goederen in een transporteenheid vervoerd, dan moeten aan de voor- en achterzijde LQ borden in de afmetingen van 25*25 cm te worden aangebracht. Echter, als er vanwege andere gevaarlijke stoffen oranje borden moeten worden aangebracht, dan mag je:

  • Alleen de oranje borden aanbrengen; of
  • De oranje borden en de LQ kenmerking aanbrengen.

Als er meer dan 8 ton aan LQ goederen worden vervoerd, dan dient de chauffeur tevens de tunnelcode (E) te volgen.

Scroll naar boven