Klusbusregeling (1.1.3.1 c)

Gevaarlijke stoffen worden vaak meegenomen om ergens een klus te doen. Denk aan een schilder, een schoonmaker, een onderhoudsmonteur, etc. Soms kan er dan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van 1.1.3.1 c) van het ADR, in de volksmond ook wel de klusbusregeling. In dat geval is het ADR niet van toepassing.

Deze vrijstelling luidt (iets aangepast):“De voorschriften van het ADR zijn niet van toepassing op: vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen van bouwplaatsen, of in verband met toezicht, herstel of onderhoud, in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking, inclusief IBC’s en grote verpakkingen, en met inachtneming van de in 1.1.3.6 (zie vorige vrijstelling) genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden. Er moeten maatregelen worden genomen om elke lekkage van de inhoud onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen. Deze vrijstelling geldt echter niet voor vervoer, door bedoelde ondernemingen verricht ten behoeve van hun eigen toelevering of externe dan wel interne distributie.”

Met name de laatste zin is daarin belangrijk. De vrijstelling geldt bijvoorbeeld dus niet als een medewerker/collega gevaarlijke stoffen ‘langsbrengt’ zonder te gaan werken. In dat geval is er namelijk sprake van toelevering / distributie! Ondanks dat het vervoer is vrijgesteld is het niet zonder risico, zie bijvoorbeeld dit incident. Er kan dan ook nog steeds voor worden gekozen om (sommige) voorschriften van het ADR te volgen.

Scroll naar boven