Klasse 7

Stoffen van de klasse 7 noemen we radioactieve stoffen. Dit zijn stoffen die radionucliden bevatten. Een radionuclide kan worden uitgelegd als een soort atoom met een instabiele atoomkern, die radioactief vervalt en daardoor radioactieve straling uitzendt. In principe zijn er veel stoffen (ook in de natuur) waar straling vanaf komt, daarom moeten stoffen die worden ingedeeld in de klasse 7 wel een bepaalde minimum activiteit overschrijden.

Bij radioactieve stoffen zijn er globaal twee gevaren. Allereerst radioactieve straling, welke schade aan organen kan toedoen en waardoor ziekten zoals kanker zich kunnen ontwikkelen. Het kan echter ook voorkomen dat radioactieve deeltjes zich in of op het lichaam bevinden, dan praat men over een radioactieve besmetting. De radioactieve deeltjes bevinden zich dan een stuk dichter bij het lichaam en kunnen daardoor veel meer schade aanrichten!

Er zijn 3 wijzen waarop je jezelf kan beschermen tegen radioactieve straling. Dit zijn:

Scroll naar boven