Klasse 6.1 en 6.2

De klasse 6, bestaat uit twee subklassen:

  • Klasse 6.1, giftige stoffen; en
  • Klasse 6.2, infectieuze stoffen;

Klasse 6.1

Stoffen van de klasse 6.1 zijn stoffen die door een eenmalige of kortstondige inwerking bij inademing, opname door de huid of inslikken de gezondheid van de mens kunnen schaden of de dood kunnen veroorzaken. Het omvat dus geen stoffen die ziekte of de dood bij langdurig gebruik kunnen veroorzaken.

Klasse 6.2

In de klasse 6.2 zitten de infectieuze stoffen. Infectieuze stoffen zijn stoffen, waarvan bekend is of waarvan kan worden aangenomen dat zij ziekteverwekkers bevatten. Dit zijn bijvoorbeeld bacteriƫn, virussen, parasieten en schimmels die ziekten veroorzaken bij mensen of dieren.

Een bekend voorbeeld van stoffen van de klasse 6.2 is ziekenhuisafval.

Scroll naar boven