Klasse 5.1 en 5.2

De klasse 5, bestaat uit twee subklassen:

  • Klasse 5.1, oxiderende stoffen; en
  • Klasse 5.2, organische peroxiden;

Klasse 5.1

Stoffen van de klasse 5.1 zijn niet zelf brandbaar, maar kunnen doordat zij zuurstof afstaan een brand heel snel heel groot maken. De kleur geel en het rondje in het etiket gebruik ik dan ook vaak als ezelsbruggetje voor zuurstof. Het is dan ook zeer gevaarlijk als deze stof bij een brand betrokken (dreigt) te raken! Diverse schoonmaakmiddelen zijn naast stoffen van de klasse 8 (bijtend, welke nog wordt uitgelegd) ook stoffen van de klasse 5.1. In dat geval krijgen deze stoffen beide etiketten.

Klasse 5.2

In de klasse 5.2 zitten de organische peroxiden. Organische peroxiden zijn instabiele stoffen die bij een bepaalde temperatuur, afhankelijk van de soort organische peroxide, een ontleding kunnen ondergaan. De ontleding kan ook worden veroorzaakt door contact met verontreinigingen (bijv. zuren, verbindingen van zware metalen, aminen), wrijving of stoot. Sommige organische peroxiden kunnen ook explosief ontleden. Veel organische peroxiden branden heftig. Contact van organische peroxiden met de ogen moet vermeden worden. Sommige organische peroxiden veroorzaken, zelfs bij kort contact, ernstige beschadigingen aan het hoornvlies of zijn bijtend voor de huid.

De ontleding van sommige organische peroxides kan al starten bij een normale omgevingstemperatuur. Deze organische peroxides dienen dan ook gekoeld te worden vervoerd!

Scroll naar boven