Klasse 3

Onder klasse 3 vallen de brandbare vloeistoffen, zoals benzine of aceton. De term brandbare vloeistof klopt niet helemaal, want de vloeistoffen zelf branden niet. Het zijn altijd de dampen die van de vloeistoffen afkomen die branden. Hoe vluchtiger de brandbare vloeistof is, des te brandbaarder is de vloeistof. Om te bepalen hoe vluchtig een vloeistof is wordt onder andere gekeken naar het vlampunt, dit is de temperatuur dat een vloeistof zoveel damp afgeeft dat we deze damp kunnen ontsteken. Wanneer het vlampunt 60 °C of minder is beschouwen we een stof als een brandbare vloeistof. Dieselolie, gasolie en lichte stookolie worden nog beschouwd als brandbaar als zij een vlampunt hebben tot en met 100 ºC.

Het onderstaande filmpje laat duidelijk zien dat het niet de vloeistoffen zijn die branden, maar de dampen die van de vloeistoffen afkomen. Daarnaast geeft het aan hoe deze dampen kunnen ontbranden, zoals door statische elektriciteit.

Scroll naar boven