Klasse 2

Onder de klasse 2 vallen de gassen. Gas kan zijn verpakt in bijvoorbeeld spuitbussen, gasflessen en aanstekers. Afhankelijk van de eigenschappen van het gas krijgt deze het etiket 2.1 (brandbaar gas), 2.2 (niet brandbaar en niet giftig gas) of 2.3 (giftig gas):

In sommige gevallen worden de etiketten van de klasse 5.1 of 8 (de gevaren hiervan worden later uitgelegd) er extra bij aangebracht. Bijvoorbeeld als een niet brandbaar en niet giftig gas ook oxiderend werkt (klasse 5.1) of een gas wat een giftige uitwerking heeft doordat deze bijtend (klasse 8) is.

In de onderstaande video wordt de indeling van gassen uitgelegd:

Gas kan zich in verschillende vormen in een verpakking bevinden. De vorm van het gas is belangrijk want dit brengt ook bijzondere gevaren met zich mee. Enkele vormen waarin gas zich kan bevinden zijn:

Scroll naar boven