Klasse 1

Klasse 1 omvat de ontplofbare stoffen en voorwerpen. Ontplofbare stoffen kunnen door een chemische reactie gassen ontwikkelen welke met een zodanige temperatuur, druk en snelheid vrijkomen dat schade kan worden aangericht aan de omgeving. In de volksmond noemen we dit een explosie. Klasse 1 heeft het volgende etiket:

De klasse 1 kent echter ook nog verschillende subklassen en compatibiliteitsgroepen waarmee ontplofbare stoffen en voorwerpen verder worden ingedeeld. De subklasse en compatibiliteitsgroep wordt eveneens op het etiket aangeduid. Een voorbeeld van een subklasse en compatibiliteitsgroep is 1.4 G.

De subklasse 1.4 betekend = “Stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien ze tijdens het vervoer tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte……..”

De compatibiliteitsgroep G betekend = “Stof of voorwerp dat een pyrotechnische stof bevat, of voorwerp dat zowel een ontplofbare stof als een lichtverspreidende, brandstichtende, traanverwekkende of rook producerende stof bevat……”

Scroll naar boven