Kenmerking en etikettering

In de volgende video wordt uitgelegd welke kenmerken en etiketten in de basis dienen te worden aangebracht:

Enkele eisen aan etiketten en het UN-nummer:

 • Gevaaretiketten en kenmerken dienen in de basis op één zijde van de verpakking te worden aangebracht;
 • Gevaarsetiketten op verpakkingen zijn ruitvormig en moeten een afmeting hebben van minimaal 10 x 10 cm, tenzij de grootte van de verpakking dit niet toelaat. Dan mogen de etiketten evenredig worden verkleind;
 • Wanneer er meer dan één gevaarsetiket op de verpakking is voorgeschreven, moeten deze etiketten op één zijde bij elkaar zijn aangebracht;
 • Het UN-nummer op verpakkingen moet een minimale hoogte hebben:
  • verpakkingen > 30 l / kg =   12 mm;
  • verpakkingen ≤ 30 l / kg =   6 mm;
  • verpakkingen ≤ 5 l / kg   = geschikte grootte;  en
 • Etiketten en kenmerken moeten duidelijk zichtbaar zijn en mogen niet worden bedekt of afgeschermd.

Richtinggevende pijlen:

 • Richtinggevende pijlen dienen, in de basis, aangebracht te worden op:
  • Samengestelde verpakkingen met binnenverpakkingen die vloeistoffen bevatten; en
  • Enkelvoudige verpakkingen die voorzien zijn van ontluchtingsinrichtingen.
 • Richtinggevende pijlen dienen op 2 tegenover elkaar gelegen zijden van de verpakking te worden aangebracht.

Milieugevaarlijk:

 • Op verpakkingen met daarin milieugevaarlijke stoffen moet het milieugevaarlijke stoffen kenmerk aangebracht zijn. Dit kunnen stoffen zijn die enkel milieugevaarlijk zijn, of stoffen die andere gevaareigenschappen hebben en milieugevaarlijk zijn zoals in onderstaand voorbeeld. Het kenmerk moet een afmeting hebben van minimaal 10 x 10 cm.
 • In de volgende gevallen hoeft de kenmerking voor milieugevaarlijk niet te worden aangebracht:
  • Enkelvoudige verpakkingen met maximaal 5 kg of 5 L inhoud; en
  • Samengestelde verpakkingen met maximaal 5 kg of 5 L inhoud per binnenverpakking.

IBC’s en grote verpakkingen:

Bij grote verpakkingen en IBC’s met een capaciteit van meer dan 450 liter dienen de kenmerken en etiketten op twee zijden van de verpakking te worden aangebracht.

Scroll naar boven