Kleine lithium batterijen (bijzondere bepaling 188)

Sommige kleine lithium batterijen kunnen worden vervoerd onder bijzondere bepaling 188 van het ADR. Hier vallen bijvoorbeeld accu’s van boormachines of batterijen van een laptop of telefoon onder. Onder deze bijzondere bepaling mag de energie-inhoud van een cel in Watt-uur niet meer bedragen dan 20 en de energie-inhoud van een batterij in Watt-uur niet meer dan 100. Accu’s voor elektrische fietsen vallen hier bijvoorbeeld niet onder, want die hebben een veel hogere energie-inhoud.

Voordelen

In bijzondere bepaling 188 wordt aangegeven dat “Ten vervoer aangeboden cellen en batterijen zijn niet onderworpen aan andere voorschriften van het ADR, indien zij voldoen aan de volgende voorschriften…….”. Met andere woorden, eisen die niet in bijzondere bepaling 188 van het ADR staan, zijn niet van toepassing. Zo hoeft er bijvoorbeeld geen ADR vervoerdocument te worden opgesteld en hoeft de verpakking niet gekeurd te worden.

Aandachtspunten

Er zijn echter nog wel diverse eisen vanuit bijzondere bepaling 188 zelf:

  • Zo dient een cel of batterij nog steeds te zijn gekeurd volgens bepaalde secties van het ADR (die verwijzen naar de testrichtlijn UN MTC 38.3);
  • Daarnaast moeten cellen en batterijen, behalve indien zij in apparatuur zijn ingebouwd, worden verpakt in binnenverpakkingen. De binnenverpakkingen moeten vervolgens in sterke buitenverpakkingen zijn verpakt;
  • Cellen en batterijen moeten zodanig zijn beschermd dat kortsluitingen worden voorkomen. Dit omvat bescherming tegen contact met elektrisch geleidende materialen binnen dezelfde verpakking;
  • Behalve indien de cellen en/of batterijen zijn ingebouwd in apparatuur, moet elke verpakking in staat zijn een valproef van een hoogte van 1,2 m in elke richting te doorstaan; en
  • Tenzij de cellen of batterijen ingebouwd zijn in of verpakt met apparatuur, mag de bruto massa van de verpakking de 30 kg niet overschrijden.

Verpakkingen moeten daarnaast van het onderstaande kenmerk zijn voorzien. Maar dat hoeft niet bij:

  • Verpakkingen die alleen knoopcelbatterijen ingebouwd in apparatuur bevatten; of
  • Verpakkingen die niet meer dan vier cellen ingebouwd in apparatuur of niet meer dan twee batterijen ingebouwd in apparatuur bevatten, waarbij de zending ten hoogste twee verpakkingen bevat;

*  Ruimte voor UN-nummer(s)

Scroll naar boven