Algemene beveiligingsvoorschriften

Wanneer gevaarlijke stoffen boven de vrijstellingsgrenzen (bijvoorbeeld LQ of 1000 punten) worden vervoerd dient er rekening te worden gehouden met de beveiliging van de gevaarlijke stoffen. De algemene beveiligingsvoorschriften bestaan globaal uit twee eisen:

De concrete beveiligingsinstructies dienen door de werkgever te worden opgesteld, want die zijn stof- en situatie afhankelijk. De instructies moeten zich richten op de beveiligingsrisico’s, het herkennen ervan, maatregelen ter verkleining van de risico’s en de te nemen maatregelen bij een beveiligingsinbreuk.

Scroll naar boven