Het ADR certificaat

Chauffeurs die met gevaarlijke stoffen rijden moeten hiervoor een certificaat behalen, het ADR certificaat. Enkel wanneer chauffeurs gebruik maken van een vrijstelling, zoals Limited Quantities of de 1000 punten, hoeft de chauffeur geen ADR-certificaat te behalen.

Op het certificaat wordt op de voorkant informatie gegeven over de persoon en de geldigheid van het certificaat. Op de achterzijde wordt aangegeven welke gevarenklassen de chauffeur in tanks (rubriek 9) en anders dan in tanks, zoals verpakkingen en los gestort (rubriek 10) mag vervoeren.

Let op: Voor het vervoer in tanks, radioactieve stoffen (klasse 7) en explosieve stoffen (klasse 1) dient de chauffeur een specialisatiecursus te hebben gevolgd! Zijn deze specialisatiecursussen niet gevolgd, dan blijven deze velden op het certificaat dus leeg.

Scroll naar boven