1000 punten regeling (1.1.3.6 ADR)

Als de vrijstelling van LQ niet gebruikt kan worden, kan mogelijk nog wel de 1000 punten regeling worden gevolgd. De 1000 punten regeling mag worden gebruikt als het puntenaantal per (volledige) transporteenheid onder de 1000 blijft. De puntenberekening wordt gemaakt op basis van de hoeveelheid en de mate van gevaar van de stof, welke aan de hand van een vervoerscategorie is bepaald. De ene stof is namelijk gevaarlijker dan de andere! De vervoerscategorie is per stof opgenomen in de stoffenlijst. De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene indeling, maar hier zijn dus uitzonderingen op!

Voordelen

De voordelen van het gebruik van deze vrijstelling liggen vooral bij de vervoerder. De meest belangrijke voordelen zijn namelijk dat:

  • De chauffeurs geen ADR-diploma hoeven te behalen, enkel een bewustwordingstraining zoals deze;
  • Er geen ADR-uitrusting hoeft te worden meegenomen, enkel een 2kg ABC poederblusser;
  • Er geen oranje borden op het voertuig worden aangebracht; en
  • Tunnelverboden en het rijverbod bij slecht zicht niet van toepassing zijn.

Aandachtspunten

Aan sommige eisen moet nog wel worden voldaan, de meest belangrijke zijn:

  • De verpakking moet UN-gekeurd, gekenmerkt en ge√ętiketteerd zijn;
  • Er moet een vervoerdocument worden opgesteld, met daarin ook per vervoerscategorie de totale hoeveelheid en de berekende punten waarde;
  • Het rookverbod bij het laden en lossen geldt nog steeds;
  • De bemanning mag geen verpakkingen openen; en
  • De goederen dienen correct te zijn beladen / gestuwd, waaronder de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot levens- en genotsmiddelen en voer voor dieren.
Scroll naar boven